referenser

Projekt vi jobbat med under åren som vi är lite extra stolta över.

Almby kyrkpark i Örebro

Svenska kyrkan i Örebros nya generationsboende, Almby kyrkpark, som vänder sig till studenter och 55+.

Giffeln i Örebro

Örebro kommuns nya vård- och omsorgsboende i Bettorp.

Piloten i Örebro

Nytt flerbostadshus som uppgår till 3 byggnader med 187 lägenheter precis intill Coop i ladugårdsängen.

Mejeriet i Örebro

Ett bygge som innefattade över 500 lägenheter på gamla Arlaområdet i centrala Örebro, ett arbete på hög höjd med många branta tak.

Solrosgården i Kumla

Ett bygge med bandtäckt tak, monterad takavvattning samt övriga plåtdetaljer.

Villa i Örebro

Här bytte vi ut taket på en vacker gammal villa i Örebro och takkupor och skorstenar kläddes in med ny plåt.