Solrosgården i Kumla

På uppdrag av ByggTema, med SHG Seniorboende som byggherre, byggdes ett seniorboende med 53 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Arbetet pågick 2019-2021, där vi bandtäckt tak och monterat takavvattning samt övriga plåtdetaljer. 

Redo att starta ett projekt?

Kontakta oss!

Litet kontaktformulär

fler projekt

Almby kyrkpark i Örebro

Svenska kyrkan i Örebros nya generationsboende, Almby kyrkpark, som vänder sig till studenter och 55+.

Piloten i Örebro

Nytt flerbostadshus som uppgår till 3 byggnader med 187 lägenheter precis intill Coop i ladugårdsängen.