Våra tjänster

You are here:

Taksäkerhet

Installation av takbryggor, stegar och andra skyddsanordningar.   Det är fastighetsägarens ansvar att det finns ordentliga säkerhetsanordningar på taket. Vi installerar takbryggor, stegar, räcken och andra skyddsanordningar. Vår personal är certifierade av Plåtslageribranschens Taksäkerhetskommitté.

Skorstenar

  Skydda din skorsten mot regn, snö och fukt. Vi gör inklädnader av hela skorstenar eller enbart över/underbeslag.

Kopparplåtslageri

Ett hantverk med gamla anor.   Kopparplåt har använts i århundraden på främst kyrktak. Idag används kopparplåt både till taktäckning, hängrännor, stuprör samt andra detaljer.

Snö & Is

Vi utför all slags snöskottning, både på mark och tak. Vi åtgärdar även problem med hängande istappar. Företaget är licenserade takskottare genom skottasakert.se.   En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken. Minska antalet materialskador på taken. Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar. Minimera farorna för allmänheten, så som gångtrafikanter. Stoppa oseriösa aktörer.

Takavvattning

En väl fungerande takavvattning är A och O för ditt hus. Hängrännor och stuprör är hårt påfrestade av väder och vind. Därför är det viktigt att se till att utrustningen fungerar som den ska. Annars finns risk för läckage med kostsamma skador på fasad och tak som följd. Vi säljer och monterar alla detaljer du…

Tegeltak

Behöver du byta ut några pannor eller kanske ett helt nytt tak? Vi gör allt ifrån att byta ut enstaka trasiga pannor till om- och nyläggningar med papp, läkt och tegel. Urvalet av pannor är stort, välj bland annat mellan lertegel, betongtegel eller glaserat tegel. Därtill finns ett antal kulörer och modeller att välja mellan, allt för att få ett…