Almby kyrkpark i Örebro

Svenska kyrkan i Örebros nya generationsboende, Almby kyrkpark, som vänder sig till studenter och 55+.

Piloten i Örebro

Nytt flerbostadshus som uppgår till 3 byggnader med 187 lägenheter precis intill Coop i ladugårdsängen.

Mejeriet i Örebro

Ett bygge som innefattade över 500 lägenheter på gamla Arlaområdet i centrala Örebro, ett arbete på hög höjd med många branta tak.

Villa i Örebro

Här bytte vi ut taket på en vacker gammal villa i Örebro och takkupor och skorstenar kläddes in med ny plåt.