Taksäkerhet

Installation av takbryggor, stegar och andra skyddsanordningar.

 

Det är fastighetsägarens ansvar att det finns ordentliga säkerhetsanordningar på taket.

Vi installerar takbryggor, stegar, räcken och andra skyddsanordningar.

Vår personal är certifierade av Plåtslageribranschens Taksäkerhetskommitté.