Snö & Is

Vi utför all slags snöskottning, både på mark och tak. Vi åtgärdar även problem med hängande istappar.

Företaget är licenserade takskottare genom skottasakert.se.

 

  • En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.
  • Minska antalet materialskador på taken.
  • Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.
  • Minimera farorna för allmänheten, så som gångtrafikanter.
  • Stoppa oseriösa aktörer.

skottasakert

Kenneth

Kenneth